SZAKCSOPORTI  ADATLAP

 

A szakcsoport neve: Pedagógiai és Pszichológiai Szakcsoport

 

 Szakcsoportvezető: Dr. Bíró Violetta PhD,  főiskolai docens (e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 

 A szakcsoport oktatási és kutatási feladatai:  

A szakcsoport tagjai pedagógia és pszichológia területén alkalmazott kutatásokkal foglalkoznak a következő területeken: neveléstörténet (reneszánsz pedagógia), multikulturális nevelés,  olvasás-pedagógia, Hátrányos helyzetű gyermekek nevelési-oktatási problémái. Képességfejlesztés - integrált nevelés, cigányság-kutatás, tanító- és óvóképzés tantervfejlesztése. A felsőfokú szakképzés és a felnőttoktatás fejlesztése

 

Munkatársak:

Babity Mária főiskolai tanársegéd

Dr. Bayerle Alajos főiskolai docens

Dr. Bíró Violetta PhD főiskolai docens

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág főiskolai tanársegéd

Dömény István gyakornok

Dr. Hárs György Péter PhD főiskolai docens

Neidert László főiskolai tanársegéd

Dr. Sztanáné dr. Babics Edit PhD dékán, főiskolai tanár

Dr. Zalay Szabolcs PhD főiskolai docens

 

Oktatott tantárgyak listája:

 

Felsőfokú szakképzések

A tantárgy neve

NEPTUN kódja

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szak

 

A kisgyermekkor pedagógiája

CS307

A nevelés története és elmélete

CS106

Családszociológia, család- és gyermekvédelem

CS111

Fejlődéslélektan

CS213

Játékpedagógia, játékpszichológia

CS318

Általános- és szociálpszichológia

CS112

Menedzseri ismeretek

CS226

A differenciálás pedagógiája

CS410

Gyógypedagógiai ismeretek és korai korrekció

CS209

Önismereti és kommunikáció tréning

CS415

Általános pedagógia és didaktika (nev. elmélet)

IF307

Ifjúságsegítő szak

 

Bevezetés a szociológiába

IF1N102

Általános és fejlődéspszichológia

IF1N103

Didaktika

IF1N206

Nevelésszociológia

IF1N202

Szociálpszichológia

IF1N203

Önismereti tréning

IF1N205

Pedagógia

IF1N104

Didaktika

IF1N206

Kutatásmódszertan

IF1N109

Ifjúsági tanácsadás módszerei

IF414/B

Animáció – romológia spec.

IF417

Intézményi kommunikátor

 

Bevezetés a pszichológiába

IK302L

Szociálpszichológia

IK1N203

Alkalmazott pszichológiai ismeretek

IK402L

 

Alapképzések

A tantárgy neve

NEPTUN kódja

Tanító szak

 

Általános és fejlődéspszichológia

TK102

Személyiségpszichológia

TK201

Szociálpszichológia

TK402

Pedagógiai és pszichológiai gyakorlat

TK403

Didaktika

TK202

Neveléselmélet

TK301

Neveléstörténet és alternatív pedagógia

TK502

Differenciáló pedagógia

TK602

Differenciált szakmai ismeretek

 

A tanulás tanítása

TV112

Kisiskolák pedagógiája I.

TV328

Kisiskolák pedagógiája II.

TV427

Óvoda-iskola átmenet támogatása I.

TV428

Óvoda-iskola átmenet támogatása II.

TV539

Inkluzív nevelési módszerek

TV662

Integrált nevelést igénylő csoportok I.

TV113

Integrált nevelést igénylő csoportok II.

TV213

Tanulók hatékony megismerése

TV329

Gyógypedagógiai diagnosztika

TV429

Integráció elmélete és gyakorlata

TV541

Romológiai alapismeretek I.

TV542

Romológiai alapismeretek II.

TV663

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia I.

TV106

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia II.

TV206

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia III.

TV320

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia IV.

TV420

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia V.

TV531

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia VI.

TV652

Nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia VII.

TV735

Cigány népismeret és tantárgypedagóia I. (Történet)

TV321

Cigány népismeret és tantárgypedagóia II. (Szokások)

TV421

Cigány irodalom, gyermekirodalom és tantárgypedagógia I.

TV533

Cigány irodalom, gyermekirodalom és tantárgypedagógia II.

TV654

A kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

TV655

Szociális munka a cigányok körében

TV736

Kisebbségi közösségszervezés

TV737

 

 

Óvodapedagógus szak

 

Kutatásmódszertan

OK402

Óvodapedagógia

OK102

Általános pedagógia

OK202

Differenciáló pedagógia

OK301

Neveléstörténet és alternatív pedagógia

OK501

Bevezetés a pszichológiába

OK103

Személyiségpszichológia

OK203

Fejlődéspszichológia

OK302

Szociálpszichológia

OK403

A játék pedagógiája és módszertana I.

OK110

A játék pedagógiája és módszertana II.

OK309

Nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus szakirány

 

Nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés I.

OV107

Nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.

OV207

Nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés III.

OV307

Nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV.

OV410

Nemzetiségi óvodai foglalkozás módszertana és gyakorlata

OV108

Cigány népismeret és módszertana I.

OV411

Cigány népismeret és módszertana II.

OV507

Cigány gyermekirodalom, irodalom és módszertana I.

OV208

Cigány gyermekirodalom, irodalom és módszertana II.

OV308

A kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

OV412

Szociális munka a cigányok körében

OV508

Kisebbségi közösségszervezés

OV607

Differenciált szakmai ismeretek

 

A tanulás tanítása

OV115

Önismereti és konfliktuskezelési tréning

OV315

Óvoda-iskola átmenet támogatása I.

OV419

Óvoda-iskola átmenet támogatása II.

OV513

Inkluzív nevelési módszerek

OV612

Integrált nevelést igénylő csoportok

 

Integrált nevelést igénylő csoportok I.

OV116

Integrált nevelést igénylő csoportok II.

OV216

A tanulók hatékony megismerése

OV317

Gyógypedagógiai diagnosztika

OV420

Integráció elmélete és gyakorlata

OV515

Romológiai alapismeretek I.

OV516

Romológiai alapismeretek II.

OV613

 

 

Andragógia szak

 

Kutatásmódszertan

AKN203

Neveléstörténet

AKN103

Neveléselmélet és didaktika I.

AKN205

Neveléselmélet és didaktika II.

AKN301

Oktatási folyamat tervezése, értékelése

AKN302

Kooperatív technikák, konfliktuskezelés

AKN601

 

 

Informatikus-könyvtár szak

 

Könyvtártan (minőségbiztosítás)

KK403

Pedagógia I.

KK114

Pedagógia  II.

KK307

Pszichológia I.

KK208

Pszichológia II.

KK308

Olvasáslélektan (szakirány)

KV601

 

Szakdolgozatok {utolsó 5 év}

Év

A szakdolgozat címe

Konzulens oktató

 

 

 

2005

Gyermeki kötődés
A 10-12 éves gyerekek kötődésének vizsgálata

Babity Mária

2006

Magányos serdülők

Babity Mária

2006

Fizikai gyermekbántalmazás

Babity Mária

2006

A serdülőkorú fiatalok életmódja

Babity Mária

2006

A serdülőkorú fiatalok életmódja a szórakozás tükrében

Babity Mária

2006

A hadifoglyok lelki világa
- ami életben tartotta őket-

Babity Mária

2006

A gyermekbántalmazás: családból a gyermekotthonba

Babity Mária

2006

A hadifoglyok lelkének rejtelmei

Babity Mária

2007

Gyermekbántalmazás

Babity Mária

2007

"Akiknek nehezebb-akikkel nehezebb"

Babity Mária

2007

Az anya-magzat kapcsolat pszichológiai szempontjai

Babity Mária

2007

A pedaguspálya sajátosságai a kockázati tényezők függvényében

Babity Mária

2007

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Babity Mária

2007

Csecsemőotthonban nevelkedő gyermekek.Egy bántalmazott gyermek

Babity Mária

2007

Beszédfejlődés kisgyermekkorban

Babity Mária

2007

A 3-6 éves gyerekek bántalmazása a családban

Babity Mária

2007

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Babity Mária

2007

Gyermekbántalmazás

Babity Mária

2007

A serdülő korú fiatalok és a szülők közötti kapcsolat a serdülők szemszögéből

Babity Mária

2007

Családon belüli elhanyagolás és bántalmazás

Babity Mária

2007

A nevelés a vessző vagy a szeretet pedagógiája?

Babity Mária

2007

Fiatalok és az alkohol

Babity Mária

2007

A gyermekek közötti agresszió kialakulásának okai

Babity Mária

2007

Az apa-gyermek kapcsolat

Babity Mária

2007

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Babity Mária

2007

Tanár-diák kapcsolatok

Babity Mária

2007

"Pedig az alkoholista nem különleges lény"

Babity Mária

2007

Mese szerepe a kisgyeremek életében

Babity Mária

2008

Az apa-gyermek kapcsolat a nevelőapa-gyermek kapcsolat

Babity Mária

2008

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Babity Mária

2008

Apa-gyerek kapcsolat

Babity Mária

2008

A családon belüli elhanyagolás és bántalmazás felismerése és kezelése az alsó tagozatban

Babity Mária

2008

A serdülőkorú fiatalok párkapcsolatokra vonatkozó nézetei és tapasztalatai

Babity Mária

2008

A hátrányos helyzet és az elhanyagoló szülői nevelés megjelenése a családrajzban

Babity Mária

2009

A pedagóguspálya sajátosságai-pszichológiai szempontból

Babity Mária

2009

Gyermekbántalmazás,elhanyagolás-Óvoda és gyermekvédelem

Babity Mária

2009

Apa-gyermek kapcsolat

Babity Mária

2009

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Babity Mária

2009

Gyermekbántalmazás

Babity Mária

2005

Gyernekkori magatartászavarok rendszerszemléletű megközelítése

Bálint Ágnes

2005

A mese szerepe a kisiskolás korú gyermek személyiségének fejlődésében

Bálint Ágnes

2005

Kiiileszkedett gyerekek
gyermekkori devianciák

Bálint Ágnes

2005

Deviáns magatrtásformák kutatása a kalocsai gyermekotthon-
ban

Bálint Ágnes

2005

Mese és szorongás

Bálint Ágnes

2005

A mese szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében

Bálint Ágnes

2005

A gyermeki világkép jellemzői óvodás- és
 iskoláskorúaknál

Bálint Ágnes

2005

A szentesi Tóth József Színház megalakulása és történeti bemutatása 1898-tól 1923-ig

Bayerle Alajos, Dr.

2005

A szép és időtálló könyvek kiadója: Babits Kiadó

Bayerle Alajos, Dr.

2005

A decsi Faluház története

Bayerle Alajos, Dr.

2005

A Lakitelki Népfőiskola alapítvány története 1992-2003

Bayerle Alajos, Dr.

2005

Pedagógus életmód a kalocsai alsófokú oktatásban

Bayerle Alajos, Dr.

2005

Petőfi Sándor Művelődési Központ története kezdetektől napjainkig

Bayerle Alajos, Dr.

2005

Gárdonyi Géza:az Egri csillaagok feldolgozása hagyományos oktatással és projektmódszerrel

Bayerle Alajos, Dr.

2005

A Mátételki Általános Iskola története 1971-1985-ig

Bayerle Alajos, Dr.

2006

A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház történeti bemutatása

Bayerle Alajos, Dr.

2006

Iskolatörténet-Érsekcsanád

Bayerle Alajos, Dr.

2006

A jezsuita oktatás-nevelés napjainkban

Bayerle Alajos, Dr.

2006

Az ókori görögök oktatási rendszere és
mai magyar oktatási rendszer összehasonlítása

Bayerle Alajos, Dr.

2006

A bizonytalan jövő

Bayerle Alajos, Dr.

2006

Az Apáczai Nevelési Központ könyvtárának szerepe az oktatási programban

Bayerle Alajos, Dr.

2006

Egy pedagógus pálya tükre

Bayerle Alajos, Dr.

2007

A Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium múltja 1918-1948ig

Bayerle Alajos, Dr.

2007

Az asszisztensi szerep kihívásai

Bayerle Alajos, Dr.

2007

Irány Európa

Bayerle Alajos, Dr.

2008

Az integrált oktatás megvalósításának lehetőségei és módszerei az általános iskola alsó tagozatán

Bayerle Alajos, Dr.

2008

A bajai Alsóvárosi Általános Művelődési Központ pedagógusainak életmódja, életkörülményei

Bayerle Alajos, Dr.

2009

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának története

Bayerle Alajos, Dr.

2009

Esélyteremtés a foglalkoztatásban (EQUAL) esettanulmány

Bayerle Alajos, Dr.

2009

A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola története-(1912-től napjainkig)

Bayerle Alajos, Dr.

2010

Egy oktatási intézmény történetének feltárása . A Kodolányi János Általános Iskola-Pécsvárad története 1945-2990-ig

Bayerle Alajos, Dr.

2007

Csoportdinamika óvodás korban

Bíró Violetta

2007

A mese szerepe a gyermek személyiségfejlődésében. Szóbeli mese vagy televízió

Bíró Violetta

2007

Elvált szülők gyermekeinek szóló mesék

Bíró Violetta

2008

Gyermekkori devianciák magatartászavar kisiskolás korban

Bíró Violetta

2008

Gyermekkori agresszivitás

Bíró Violetta

2008

Válás gyerekszemmel

Bíró Violetta

2008

Gyermrkkori hiperaktivitás

Bíró Violetta

2008

A deviáns viselkedés formái

Bíró Violetta

2008

A deviancia és a gyermekkori magatartászavar összefüggése

Bíró Violetta

2008

A média jelentősége a gyermekkori devianciák kialakulásában

Bíró Violetta

2009

Serdülő- és fiatalkori drogfogyasztók

Bíró Violetta

2009

A bölcsőde szerepe a gyermek önállóságának fejlődésében -- vizsgálatok az óvoda kiscsoportjában

Bíró Violetta

2009

Életciklus váltás a családban - bölcsődés lett a gyermek

Bíró Violetta

2009

Az anya-gyermek kapcsolat változásai a bölcsődei beszoktatás ideje alatt.

Bíró Violetta

2009

Bölcsődés gyermekek társas kapcsolatainak vizsgálata édesanyjukhoz való kötődésük tükrében

Bíró Violetta

2009

A mese hatása a gyermek személyiségfejlődésében

Bíró Violetta

2008

Az anya és a magzat kapcsolatát meghatározó tényezők

Bondor Béla

2005

Gyernekkori hiperaktívitás
-Mikor motiváltabbak a hiperaktív gyermekek?-

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

Magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

Magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

A gyermekbántalmazás és következményei (mentális zavarok, magatartásproblémák)

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

A magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2006

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Nevelési módszerek

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Hiperaktivitás gyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

A környezet szerepe a magatartászavarok kialakulásában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Tehetséges gyermek az iskolában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

A bölcsőde fejlődése városunkban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Miért más? Egy tehetséges gyemek az iskoláskor közepén

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Tehetséges gyermek az iskolában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Az óvodáskorú gyermek magatartásának hátterében rejlő érzelmi okok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Magatartászavar egy gyermek életében

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

A hiperaktív gyermekek-az iskolai szelekció áldozatai

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Magatartászavarral küzdő gyermek helye a tanuló közösségben

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Hiperaktivitás kisiskolás korban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2007

Magatartási anomáliák hátterében rejlő érzelmi zavarok

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A kisgyermekkori magatartászavar

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Életünk kísérői: A szokások-Elgondolkodtató szokások

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Egy bántalmazott beilleszkedésének segítése az EQUAL Program keretében

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Fészek helyett börtönben

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Kófic, a szeretnivaló különc

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Mérgező szülők…, de a gyerekek mégis felnőnek

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Folyamatos napirend Alakulása a Hajlat utcai Bölcsődében - Nyuszi csoport

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A tehetséges és hiperaktív gyermek lehetőségei a közoktatásban napjainkban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Tehetséges gyermek az óvodában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Háborgó gyermeklélek

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A család. A családon belüli, nők elleni erőszak.

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A bácsalmási gyermekotthon története és az ott folyó nevelő munka

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A pedagógus és a hiperaktív gyermek

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Tehetséges gyermek az óvodában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Tehetséges gyermek az iskolában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Kistestvér várás

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Állami gondozott fiatalok munkaerőpiaci (re)integrációja az EQUAL program keretében

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Egy oktatási intézmény történetének feltárása - Szemelvények a magyarkanizsai általános iskola múltjából

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Az antiszociális magatartászavar hátterében húzódó okok feltárása gyermekkorben

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

"A mindszentiek kincsei"

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Egy diszlexiás kislány útvesztői

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

A Szent László Általános Iskola történetének feltárása

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Mozgással a gyermekek fejlesztéséért!

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Lépésről lépésre, mozgásfejlődés és -fejlesztés kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Tehetséges gyermek  az iskolában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Betti Csinosa, Dóri Csillaga - Avagy egy falusi kis házban megvalósított lovasterápia

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Miért "más"? Nehezen kezelhető gyermekek

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Sajátos nevelési igényű gyermekek szabadidős tevékenységeinek megtervezése "Másokkal máshogyan"

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Hiperaktivitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Sorsok - Kik és miért szorultak ki a XXI.sz-i munkaerőpiacról? (Egy mentor tapasztalatai)

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Édes mostohák

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Kócos Vadóc

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2008

Hiperaktívitás kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Balkezes gyermekek nehézségei az óvodában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Esélyegyenlőség-Esélyegyenlőtlenség-Tanulási részképességzavarban szenvedők hátrányai az iskolában

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Más kultúra - más pedagógia (Kenya)

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Második esély - Befogadott gyermekek sajátos pedagógiája

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Tartós betegségben szenvedő gyermekek sajátos nevelése - másokkal máshogyan: lisztérzékeny gyermek nevelése

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

A tüdőbetegségben szenvedő kisgyermekek helyzete az óvodában - Egy működő kórházpedagógiai gyakorlat bemutatása

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezése

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Tartós betegségben szenvedő gyerekek sajátos pedagógiája

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Tartós betegségben szenvedő gyermek sajátos nevelése-Másokkal máshogyan: Ekcémás gyermek nevelése

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2009

A jövő olvasója a gyermek-Olvasóvá nevelés kisgyermekkorban

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

2005

Az óvodás gyermek nevelése (Művészetre- és munkára nevelés szerepe a Soltvadkerti Óvodában)

Fátrai Klára, Dr.

2005

A jól működő házasság a gyermeknevelés alapja

Fátrai Klára, Dr.

2005

A Bács-Kiskun Megyei Mozgássérültek Nevelőintézeténék tevékenysége
a sérült gyermekek fejlesztésséért

Fátrai Klára, Dr.

2005

Tanítási-tanulási módszerek és eszközök alkalmazása az óvodában

Fátrai Klára, Dr.

2005

A pedagógus. Szöllősi Gáborné óvodapedagógus

Fátrai Klára, Dr.

2005

A család szerepe az óvodás gyermek nevelésében

Fátrai Klára, Dr.

2005

Nevelési problémák a óvodáskorú gyermekeknél

Fátrai Klára, Dr.

2006

Szabadidős tevékenységek az iskolában

Fátrai Klára, Dr.

2006

A családi nevelés, nevelési ártalmak a családban

Fátrai Klára, Dr.

2006

A Park Utcai Általános Iskola szabadidős foglalkozásai

Fátrai Klára, Dr.

2006

Egészséges életmódra nevelés  - a mozgásfejlesztés lehetőségeinek tükrében

Fátrai Klára, Dr.

2006

Tartalmi és szervezeti változások a rendszerváltástól napjainkig

Fátrai Klára, Dr.

2007

A differenciálás

Fátrai Klára, Dr.

2007

Nevelési stílusok a pedagógus gyakorlatban

Fátrai Klára, Dr.

2007

Egészséges életmódra való nevelés az óvodában

Fátrai Klára, Dr.

2007

Családi életre nevelés az iskolában

Fátrai Klára, Dr.

2007

Szabadidős tevékenység a napköziotthonban

Fátrai Klára, Dr.

2008

Didaktikai módszerek hatásvizsgálata a felnőttoktatásban

Fátrai Klára, Dr.

2008

Nevelési stílusok a pedagógiai gyakorlatban

Fátrai Klára, Dr.

2008

A pedagógus szerepe a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezésében

Fátrai Klára, Dr.

2008

Didaktika módszerek hatásvizsgálata a felnőttoktatásban

Fátrai Klára, Dr.

2008

Multimédiás eszközök használata az oktatásban

Fátrai Klára, Dr.

2008

A pedagógusok továbbképzésének rendszere, a továbbképzések formái

Fátrai Klára, Dr.

2009

Pedagógus életutak egy család három generációjának történetében

Fátrai Klára, Dr.

2005

A droghasználat kialakulásának okai, s kapcsolata más egészséget veszélyeztető szokaásokkal

Hamvas Edina

2005

A mese szerepe a gyermek személyiségfejlődésében

Hamvas Edina

2005

Fiatalkorúak és a drog

Hamvas Edina

2005

Drog és ifjúság
(Az alkoholizmus)

Hamvas Edina

2005

Drog és ifjúság
/A marihuana/

Hamvas Edina

2005

A család és akörnyezet hatása a gyermek szocializációjára

Hamvas Edina

2005

A családi élet diszharmóniájának okai és hatása a gyermek személyiségfejlődésére

Hamvas Edina

2005

A családon belüli gyermekbántalmazás anatómiája

Hamvas Edina

2005

A sport jelentősége az identitás alakulására

Hamvas Edina

2006

A válás hatása a gyermek személyiség fejlődésére

Hamvas Edina

2006

Gyermekbántalmazás napjainkban

Hamvas Edina

2006

Ifjúkori bűnözés

Hamvas Edina

2006

A gyermekkori depresszió

Hamvas Edina

2006

Teljesítményszorongás

Hamvas Edina

2006

Serdülőkori öngyilkos magatartás

Hamvas Edina

2007

Gyermekbántalmazás

Hamvas Edina

2007

A válás hatása a serdülő személyiségfejlődésére

Hamvas Edina

2007

Gyermekbántalmazás

Hamvas Edina

2007

A serdülőkori fiaralok marihuána fogyasztása

Hamvas Edina

2007

A televíziózás hatásai az óvodás korú gyermekekre

Hamvas Edina

2007

A rendőrség prevenciós tevékenysége a komlói általános iskolában

Hamvas Edina

2007

A fiatal felnőttkor feladatai

Hamvas Edina

2008

Az identitás alakulása serdülőkorban

Hamvas Edina

2008

Gyermekbántalmazás

Hamvas Edina

2008

A játék helye a kisiskolások

Hamvas Edina

2009

Test-kép: Az "ideális" nő a XXI. században

Hamvas Edina

2009

A nevelési attitűdök szerepe az érzelmi bántalmazás és elhanyagolás kialakulásában.

Hamvas Edina

2009

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

Hamvas Edina

2009

Az agresszió kialakulása az óvodáskorú gyermekek körében

Hamvas Edina

2009

A gyermekrajzok varázsa

Hamvas Edina

2005

A Down-szindrómás gyermekek korai fejlesztésének jelentősége az integrációban

Kühn Mária

2005

Kultúra és mentálhigiéné

Kühn Mária

2005

Tanulási problémák és megoldási módjaik

Kühn Mária

2005

Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség

Kühn Mária

2005

A megkésett beszédfejlődés

Kühn Mária

2005

A nehezen nevelhető gyermek típusai, okok, következmények

Kühn Mária

2005

Tanulási problémák és megoldás módjaik
Beszédhiba kijavításának fontossága óvodás korban

Kühn Mária

2005

Nehezen nevelhető gyermek

Kühn Mária

2005

Drog és ifjúság

Kühn Mária

2005

A válás negatív hatása a gyermekre. Ezen belül a gyermekvédelem szerepe, illetve az óvoda
feladta a gyermek megóvása érdekében

Kühn Mária

2005

A nehezen nevelhető gyermekek fejlesztésének lehetőségei az óvodai nevelésben

Kühn Mária

2005

A Waldorf-pedagógia bemutatása egy intézményen keresztül

Kühn Mária

2005

A károsító tényezők hatásai a gyermek személyiségfejlődésére

Kühn Mária

2005

Egy képzési kötelezett kislány fejlesztő felkészítése

Kühn Mária

2005

Nehezen nevelhető gyermek

Kühn Mária

2005

Diákok életmódjával kapcsolatos vizsgálatok
(A bajai diákok körében)

Kühn Mária

2005

Diákok életmódja

Kühn Mária

2006

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók önértékelésének alakulása a
személyiségfejlődésüket ért hatások alapján

Kühn Mária

2006

Kultúra és mentálhigiéné-szenvedélybetegségek

Kühn Mária

2006

Egy nehezen tanuló gyermek életközelből

Kühn Mária

2006

A korai felismerés és korai fejlesztés jelentősége az óvodáskorban

Kühn Mária

2006

Kultúra és mentálhigiéné. Szenvedélyeink

Kühn Mária

2006

Konfliktuskezelés tanítása a gyakorlatban

Kühn Mária

2006

Nehezen nevelhető gyermek

Kühn Mária

2006

Tanulási zavarral küszködő gyermekek komplex vizsgálatának lehetőségei fejlesztő pedagógus szemmel

Kühn Mária

2006

Gyermekkori hiperaktivitás

Kühn Mária

2006

A közvetlen környezet, a könyv és a könyvtár hatása a személyiség fejlődésére
Tehetséges, de a tehetségén alulteljesítő gyermek

Kühn Mária

2006

 Szenvedélybetegségek

Kühn Mária

2006

A tanulási zavar

Kühn Mária

2006

Magatartászavarok

Kühn Mária

2006

Éves korrekciós terv egy kisiskolás gyermek számára

Kühn Mária

2006

Önsegítő mozgalmak létjogosultsága Magyarországon,
az alkoholbetegek rehabilitációjában
Az Anonim Alkoholisták Szövetségének bemutatása

Kühn Mária

2006

Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség

Kühn Mária

2006

Diszlexiás gyermekek és fejlesztésük

Kühn Mária

2006

"Másként" a többségi iskolában

Kühn Mária

2007

A hiperaktivitás

Kühn Mária

2007

Nehezen nevelhető gyermek

Kühn Mária

2007

A D.A.D.A. program

Kühn Mária

2007

Egy tanulási zavarral kűzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

Esetismertetés: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

A differenciálás megvalósulása ének-zene órán alsó tagozatban

Kühn Mária

2007

Az áltagostól eltérő gyermek tanulási problémái és fejlesztési lehetőségei (diszlexia, diszgráfia)

Kühn Mária

2007

Tanulási problémák és megoldási módjaik..

Kühn Mária

2007

Nevelési problémák a családban

Kühn Mária

2007

Angol nyelvoktatás a diszleksziás tanulóknak

Kühn Mária

2007

Egy tanulási zavarral kűzdő kisiskolás vizsgálata és fejlesztésének tervezete

Kühn Mária

2007

Integrált nevelés - Együtt Egy-mással

Kühn Mária

2007

Equal projekt- hátrányos helyzetből adódó nevelési ártalmak a  családban

Kühn Mária

2007

A játéktevékenység fejlődése, fejlesztése kisgyermek korban

Kühn Mária

2007

Tanulási problémák és megoldási módjaik..

Kühn Mária

2007

Tanulási problémák és megoldási módjaik..

Kühn Mária

2007

Egy eltérő fejlődésű nagycsoportos óvodás gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

Egy egy eltérő fejlődésű gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

Tanulási zavarok: a diszlexia és a diszgráfia bemutatása

Kühn Mária

2007

Miért más az autista gyermek

Kühn Mária

2007

Az ÁMK működésének alapjául szolgáló dokumentumok bemutatása

Kühn Mária

2007

Esetismertetés: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

K. Gergő első osztályos tanuló éves korrekciós programja

Kühn Mária

2007

Az alkohol-és a drogfogyasztás megjelenése a kultúrában

Kühn Mária

2007

Éves korrekciós program összeállítása egy tanulási zavarral kűzdő kisiskolás számára

Kühn Mária

2007

Éves korrekciós program összeállítása egy eltérő fejlődésű nagycsoportos óvodás számára

Kühn Mária

2007

A felvilágosító munka szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében

Kühn Mária

2007

A családi háttér és az iskolai teljesítmény kapcsolata

Kühn Mária

2007

A szenvedélybetegségek elleni kűzdelem új lehetőségei

Kühn Mária

2007

Esetismertetés: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2007

Magatartászavar és kiváltó okok

Kühn Mária

2007

Éves korrekciós program összeállítása

Kühn Mária

2007

Értékek a családi és iskolai nevelésben

Kühn Mária

2007

Egy tanulási zavarral kűzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

A beszédfejlődés problémái

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: A tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Nehezen kezelhető tanulók hatékony nevelése a kooperatív tanulás módszerével

Kühn Mária

2008

A differnciálás szerepe a gyermekotthonban dolgozó fejlesztő pedagógusok munkájában

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy tanulási nehézséggel küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás vizsgálata és fejlesztésének tervezete

Kühn Mária

2008

Esettanulmány: Figyelemzavar korai felismerése és fejlesztése

Kühn Mária

2008

Egy eltérő képességű óvodás fejlődése tervszerű és tudatos fejlesztésének hatására

Kühn Mária

2008

Hagyjuk inkább másra? - a nehezen nevelhető gyermek a gyermekotthonban

Kühn Mária

2008

Esettanulmány: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Nehezen nevelhető gyermekek típusai, okok, következmények. Gyermekbántalmazás

Kühn Mária

2008

Éves korrekciós program összeállítása egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás részére

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás fejlesztési tervezete és vizsgálata

Kühn Mária

2008

A játék fejlődése és szerepe a kisgyermek életében

Kühn Mária

2008

Törvényi változások a gyermekvédelem területén

Kühn Mária

2008

Esetismertetés:Egy eltérő fejlődésű nagycsoportos óvodás gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Éves korrekciós program egy eltérő fejlődésű nagycsoportos óvodás számára

Kühn Mária

2008

Az egyéni fejlesztés jelentősége egy autista gyermek sikeres szocializációjában

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy megkésett beszédfejlődésű nagycsoportos óvodás gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Gyógyító állatok. A kutya terápiás hatása az ép és sérült gyermekek fejlődésére.

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy eltérő fejlődésű magycsoportos óvodás gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy eltérő fejlődésű nagycsoportos óvodás gyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Együtt könyebb! Fejlesztő program egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás részére

Kühn Mária

2008

A család szerepe a korai szocializációban-A családi nevelés fontossága

Kühn Mária

2008

Ember = Környezet = Társadalom - Környezettudatosság oktatása alsó tagozaton múzeumpedagógiai eszközök segítégével

Kühn Mária

2008

A tanulási nehézségek prevenciója az óvodában A Sindelar program

Kühn Mária

2008

Szocializációs ártalmak

Kühn Mária

2008

Az elektronikus média hatása a kisiskolás gyermekek agresszivitására

Kühn Mária

2008

Esetismertetés: Egy eltérő Fejlődésű ksigyermek komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Esettanulmány: Egy tanulási zavarral küzdő kisiskolás komplex vizsgálata

Kühn Mária

2008

Nehezen nevelhető gyermek típusai, okok, következmények

Kühn Mária

2009

Terápiás lehetőségek a gyermekek személyiségfejlesztésében(kutyaterápia)

Kühn Mária

2009

Hátrányos helyzetű gyermekek egy iskolaotthonos osztályban

Kühn Mária

2009

A sajátos nevelési igényű gyerekek-Egy speciális iskola bemutatása-      (szegregáció-integráció)

Kühn Mária

2009

A játék szerepe a kisgyermekkori fejlődésben

Kühn Mária

2009

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon

Kühn Mária

2009

Integrált nevelési lehetőségek a bölcsődében

Kühn Mária

2009

Másság és az egyediség a sajátos szükségletek megjelenése gyermekcsoportokban.

Kühn Mária

2009

Tanulási problémák és megoldási módjaik-Sajátos nevelési igényű tanulók az integrált oktatásban

Kühn Mária

2009

Egy nehezen nevelhető gyermek megfigyelése és komplex fejlesztése

Kühn Mária

2009

A matematikai képességek zavarai-Alcím:Számolásgyengeség avagy diszkalkulia

Kühn Mária

2009

A nevelt gyermekek értelmi fejlődése

Kühn Mária

2009

Tanulási problémák és megoldási módjaik

Kühn Mária

2009

Equal - Küzdelem a munka világából történő kitekesztés ellen

Kühn Mária

2009

Pszichés fejlődési zavarok kisiskolás korban

Kühn Mária

2005

A bajai Radnóti Kollégium működése

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2005

Pedagógusmunka a kunfehértói gyermekotthonban

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2005

A család és az iskola együttmükődési lehetőségei a
nevelés területén

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2005

A várpalotai nevelési tanácsadó dyslexia-veszélezettségének vizsgálati
módszere, és a ráépülő terápia

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2005

Otthon, édes otthon
 A bácsalmási lakásotthon bemutatása

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2006

Az átlagtól eltérő gyerekek fejlesztése
Az integrált nevelés lehetőségei

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2007

Az átlagtól eltérő gyermekek fejlesztése

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2007

Egy adott szociokulturális környezetben működő ifjúsági szabadidős csoport…

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2007

Cigánygyermekek nevelési-oktatási problémái

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2008

A cigány gyermekek integrálása az iskolába- elfogadásuk megkönnyítése nem cigány közöségbe

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2008

Cigány gyermekek nevelési-oktatási problémái

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2008

A roma lakosság beilleszkedési nehézségei Öregcsertőn

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2009

A nehezen nevelhető gyermek

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2009

A bátaszéki cigányok eredete, életmódja, szokásai - cigánykutatás.

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2009

A cigány gyermekek nevelési, oktatási problémáinak okai és kezelhetőségének lehetőségei az alsó tagozatos osztályokban

Raicsné Dr. Horváth Anikó

2005

Tanulói életmóddal kapcsolatos vizsgálatok a 7-8.
osztályos tanulók körében

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2005

Tanulói életmóddal kapcsolatos vizsgálatok
Kunfehértó, általános iskola 5-6. évfolyam

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2005

Az olvasás fontossága (Kisiskolától a felsőoktatásig)

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2005

A környezet befolyásoló hatása a gyermekek tanulmányi eredményességére

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

Olvasási képességek fejlődésének vizsgálata

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

Alternatív tanítási progaram Maria Montessori pedagógiájának szemléletében

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

Olvasási szokások vizsgálata  

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

A könyvtár szerepe

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

Az iskolaérettségi vizsgálatok (adatgyűjtéstől az elemzésig)

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2006

Olvasási szokások vizsgálata a 10-13 évesek körében
 a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtárában

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Az iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfelététele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Tanulói teljesítmények vizsgálata

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Az iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfelététele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A születés titkai

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Egy eltérő fejlődésű óvodás gyermek komplex vizsgálata

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A nyelv fejlődése és fejlesztése

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Óvodából az iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Iskolaérettségi vizsgálatok

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A tömegkommunikáció és az erőszak.Gyerekek a televízió előtt

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Az átlagtól eltérő gyermekek fejlesztése . Az integrált nevelés lehetősége óvodánkban

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Érzelmi fejlődés, fejlesztés 0-3 éves korig

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Az iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfelététele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A mozgás szerepe az értelmi képességek fejlődésében

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Óvodából iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Az iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfelététele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A látási észlelés szerepe a koordinációs képességek körében

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Újszülöttkor (0-3 hónapig)

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Óvodából iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A bölcsődei élet

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Iskolaérettségi vizsgálat készítése a Pétfürdői "nitrogénes" óvodában

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A Noszlopy Gáspár Általálnos és Alapfokú és Művészetoktatási Iskola

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Kognitív fejlődés 0-3 éves korban

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Óvodából iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

A tanulói életmód vizsgálata

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Óvodából iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2007

Kompetencia alapú oktatás főbb elemei

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Az iskolaérettség, mint a taulási eredményesség előfeltétele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Az óvodából az iskolába

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Az iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfeltétele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Bölcsőde igen, vagy nem-(Avagy károsan hat-e a bölcsőde a gyermekek fejlődésére)

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Csecsemőkor - A csecsemő fejlődése 0-1 éves korig

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Iskolaérettség, mint a tanulási eredményesség előfeltétele

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Egy csoda születése

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Iskolaérettségi vizsgálatok (adatgyűjtéstől az elemzésig)

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

"Autó, vonat, búgócsiga, piros pöttyös labda…" Az iskolába lépés nehézségei

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Hat-hét éves gyermekek iskolaérettségének vizsgálata differ méréssel (adatgyűjtéstől az elemzésig

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2008

Óvodában iskolában

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.

2010

Fejlesztés a könyvtárban - Hallássérültek fejlesztése

Sztanáné Dr. Babics Edit, Dr.


Módosítás: ( 2013. október 17. csütörtök, 09:48 )